content image
This phantom sticky

Triggerpoints en Zelftherapie

Het ontstaan van triggerpoints

De oorzaak ligt veelal in verkeerd gebruik van spieren zoals kan gebeuren bij

  • [te] zware inspanning
  • verkeerde [werk] houding
  • acuut trauma [ val of ongeluk]
  • inactiviteit [gips, brace e.d]
  • stress

Behandeling van triggerpoints
Klachten die door triggerpoints worden veroorzaakt, zijn vaak goed te behandelen.Tijdens het onderzoek wordt vastgesteld of er triggerpoints in de spieren zijn en of deze de klachten veroorzaken.Als dit het geval is,

kunnen we behandelen.Hierbij is het van belang om te ontdekken hoe ze zijn ontstaan,en door welke factoren ze in stand worden gehouden.De therapie is er op gericht de triggerpoints te deactiveren[uit te schakelen],zodat de spier tot rust kan komen en de klachten verminderen.

Wat u zelf aan uw klachten kan doen
Bij het behandelen van triggerpoints bent u zelf actief betrokken.De therapie is het meest effectief als de triggerpoints vaak maar kort worden behandeld.Zelfbehandeling maakt daarom deel uit van de therapie.

De methode is eenvoudig,thuis of op kantoor toe te passen en kost hooguit enkele minuten per keer.Zo neemt u uw gezondheid mede in eigen hand en komt u

van klacht tot kracht

Heeft u last
.... van kuitkramp, tintelingen in de handen, of klachten die doen denken aan hernia,een tenniselleboog of CANS/RSI?

Voelen bepaalde spieren stijf aan en is het pijnlijk als u erop drukt?
Maakt u voorberoep of sport vaak dezelfde beweging die steeds meer pijn gaat doen of heeft u al jaren last van dezelfde pijnklachten? Grote kans dat u last heeft van myofasciale triggerpoints.

Een myofasciaal triggerpoint is een plaatselijke kramp in een spier.